Joutsan kunnalla ei toistaiseksi ole valmiutta ostaa tonttimaata Ruostenniemen alueelta. Asia oli tulossa kunnanhallitukseen maanantaina, mutta se vedettiin pois esityslistalta. Kunnanjohtaja Harri Nissisen mukaan asia vaatii edelleen lisäselvityksiä. Myös hankintaan kuluva kunnan raha arveluttaa päättäjiä.
Kunta on neuvotellut jo pitkään noin 30 hehtaarin suuruisen maa-alueen ostamisesta Matti Kotimäeltä. Kotimäki oli esittänyt 1.3. tekemässään tarjouksessa, että kunta ostaisi rahalla ja maanvaihdolla. Kauppahinnaksi Kotimäki esitti 990.000 euroa. Lisäksi kunta olisi antanut maanvaihdolla noin 175.000 euron arvoisen Suonteen rantaan rajoittuvan maa-alueen.
Ruostenniemen alueella on voimassa oleva ranta-asemakaava ja kaavoitusta muuttamalla alueelle on mahdollista rakentaa jopa 60-70 omakotitaloa tai loma-asuntoa. Alueella on osittain rakennettu kunnallistekniikka.
Kunnan tekemissä laskelmissa maakaupan kokonaiskustannukset muun muassa kunnallistekniikan lisärakentamisineen ja myytävien tonttien markkinoimisineen olisivat olleet hieman yli kaksi miljoonaa euroa. Tuloja kunnassa laskettiin muun muassa tonttien myymisestä saatavan 1,8 miljoonaa euroa.