Joutsan kunta satsaa yli miljoona euroa Oravakiven alueen liikenne- ja kunnallistekniikkaratkaisuihin. Kunnanhallitus päätti maanantaina kunnan osallistumisesta hankkeeseen.
Keskimaan ABC-asemaa varten on suunniteltu risteys, josta voi kääntyä ainoastaan oikealle. Näin ollen risteys vaatii alikulkutunnelin. Tunneli ja muut risteysjärjestelyt maksavat reilun miljoonan, josta Tiehallinto, kunta ja ABC-aseman rakentaja osuusliike Keskimaa maksavat kukin kolmanneksen. Kunnan osuudeksi tästä jää siis 350.000 euroa.
Vastaava kustannusjako on toteutettu Keskimaan Vaajakosken ABC-aseman liikennejärjestelyjen yhteydessä. Pelkkä nykyisen liittymän parantaminen maksaisi 250.000 euroa ja kustannus tulisi kokonaan Keskimaan maksettavaksi.
Risteysjärjestelyjen lisäksi kunta rakentaa rinnakkaistieyhteyden Oravakiven ja Karimäen välille. Tie rakennetaan kunnostettavan Köysitien eteläpäästä Oravakiveen ja sen pituudeksi tulee noin 2,5 kilometriä. Samassa yhteydessä rakennetaan myös vesi- ja viemäriverkko sekä kevyenliikenteenväylä Oravakiveen. Näiden töiden kustannusarvio on noin 750.000 euroa.
Yhteensä kunnanhallitus päätti siis satsata Oravakiven alueeseen 1,05 miljoonaa euroa.