Joutsan kunnan omistamassa niin sanotussa valtion virastotalossa tehtiin sisäilmatutkimuksia tammikuun lopulla. Näytteitä otettiin poliisin, oikeusaputoimiston ja työvoimatoimiston tiloista. Uudenmaan alueterveyslaitos selvitti näytteistä homepitoisuudet ja rakennusmateriaaleista irtoavat aineet
Tulosten perusteella mitään erityisen hälyttävää ei löytynyt. Joissain tiloissa oli kohonneita lukemia, mutta pitoisuudet olivat joka tapauksessa niin pieniä, että ne ovat voineet kulkeutua sisäilmaan vaikkapa vaatteiden mukana. Tilanne saattaa kuitenkin muuttua, jos rakenteet saavat kosteutta esimerkiksi kevään aikana.
Jatkotoimina mittauksen suorittajan taholta suositellaan koko kiinteistön kattavaa pintarakenteiden kosteusteknistä selvitystä, ilmanvaihtojärjestelmän tarkastamista, liikennepäästöistä johtuvaa häkämittausta sekä pienten hiukkasten mittausta.
Pekka Takala kunnasta kertoo, että tulokset viittaavat siihen, ettei mitään akuuttia hätää ole. Tiloja hallinnoivan kiinteistöyhtiön hallitus kokoontuu pian käsittelemään tuloksia ja päättämään jatkosta.