Terveydenhuollon kuntayhtymähallitus on antanut vastineensa Joutsan Lämpö Oy:n hakelaitosta koskevana valitukseen. Asukkaat tekivät tammikuussa Keski-Suomen ympäristökeskukselle valituksen lämpölaitoksen nokipäästöistä.
Yhtymähallituksen vastineessa todetaan, että se on 9.2.2005 tekemällään päätöksellä edellyttänyt Joutsan Lämpö Oy:tä ryhtymään toimenpiteisiin nokipäästöjen estämiseksi. Vastineen mukaan lämpölaitos on tämän jälkeen toiminut häiriöttä jouluun 2005 alkupuolelle. Vastineessa todetaan edelleen, että viimeisimmän tammikuun alussa sattuneen nokipäästön jälkeen lämpöyhtiö on toiminut häiriöttä tähän päivään saakka. Lämpölaitoksen polttoaine on vaihdettu turpeeksi ja kattilan polttotehoa on laskettu lähemmäksi laitevalmistajan ilmoittamia optimitehoarvoja.
Joutsan Lämpö Oy:n toimitusjohtaja Heikki Tirkkonen vahvistaa, että tammikuun suuren nokipäästön jälkeen lämpölaitoksella on kunnostettu puhdistimia sekä vaihdettu polttoaine hakkeesta turpeeseen.
Silti viime viikolla laitos nokesi jälleen kerran ympäristöään. Lievä päästö johtui siitä, ettei öljykattiloita oltu nuohottu ajoissa. Kyseisten varavoimana käytettävien kattiloiden nuohoustarve määräytyy käyttötuntien mukaan.
Lämpöyhtiöllä on tarvetta lisätä laitoksensa tehoa yhdellä megawatilla. Tähän on johtanut muuan muassa kaavailut uuden liikuntahallin liittämisestä kaukolämpöverkkoon.
Laitetoimittajilta on jo pyydetty tarjouksia. Tirkkosen mukaan luontevin vaihtoehto on sijoittaa tehon kasvattamiseen tarvittavat laitteet nykyiselle paikalle jolloin pystytään hyödyntämään jo olemassa olevat kaukolämpöputket ja polttoaineen vastaanottojärjestelmä. Uudisrakentaminen on ajankohtaista aikaisintaan kesällä 2007.