Joutsan kunnassa haetaan kuntaliitosta Leivonmäen ja Luhangan kanssa. Kangasniemen suuntaan Joutsa puolestaan kaavailee kuntapariyhteistyötä, jossa kunnat jakaisivat eri sektoreiden toteuttamisvastuun. Joutsan kunnanvaltuusto sai maanantain iltakoulussaan tietoa sekä Joutsan-Leivonmäen-Kangasniemen kuntaliitoksen esiselvityksestä että Joutsan seudun ja Kangasniemen yhteisestä peruspalveluselvityksestä.
Peruspalveluselvityksessä ollaan päätymässä kahteen yhteistyövaihtoehtoon: joko Joutsan seudun ja Kangasniemen kesken muodostetaan uusi peruspalvelun kuntayhtymä tai mennään niin sanottuun isäntäkuntamalliin, jossa joko Joutsa tai Kangasniemi ottaisi koko alueen perusturvan hoidettavakseen.
Kangasniemi ei ole ollut erityisen innostunut kuntayhtymämallista, joten isäntäkuntamalli näyttäisi tällä hetkellä todennäköisemmältä. Isäntäkuntamalli puolestaan olisi osa kuntapariyhteistyötä, jossa vastuita jaetaan kuntien kesken tasapuolisesti. Mikäli Kangasniemi esimerkiksi vastaisi koko alueen perusturvasta, voisi Joutsa ottaa sivistystoimen isännöitäväkseen.
– Kuntapari on melkein kuntaliitos, jossa yhteistyön ulkopuolelle jäävät vain kunnan johto ja elinkeinotoimi. Sanoisin, että kuntapari on sivistynyt tapa edetä kohti kuntaliitosta, kuvaili kunnanjohtaja Harri Nissinen.
Nissinen aikoo esittää ensi viikolla kokoontuvalle kunnanhallitukselle, että Joutsa esittäisi Leivonmäelle ja Luhangalle kuntaliitosneuvotteluja.