Luhangan kunta ja TeliaSonera ovat rakentaneet laajakaistayhteydet Judinsalon ja Lempään kylien alueelle. Hanke toteutettiin TeliaSoneran Kyläkaista-konseptin mukaisesti. Hankkeen julkisena rahoittajana toimivat Luhangan kunta ja Keski-Suomen TE-keskus alueellien maaseutuohjelman kautta.
– Kunnan asukkailta ja maatalousyrittäjiltä tulleet toiveet olivat keskeisiä, kun kunta teki ratkaisunsa laajakaistayhteyksien saamisesta myös Lempään ja Judinsalon kyliin. Laajakaistayhteydet antavat ihmisille uusia edellytyksiä esimerkiksi verkkoperusteiseen liiketoimintaan, sanoo kunnanjohtaja Reijo Urtti.
Laajakaistayhteyksien laajentuminen käytännössä koko kunnan alueelle vahvistaa kunnan tavoitteita kuntalaisten tasa-arvoisesta asemasta tietoyhteiskunnan palvelujen hyödyntäjänä. Nopeat yhteydet ovat tarpeen myös etätyön onnistumiseksi.
– Pienet yritykset ja maatalousyrittäjät pystyvät laajakaistayhteyksien myötä kehittämään toimintaansa ja toimintaympäristöjään, Reijo Urtti korostaa.