Joutsan Vanhusneuvosto on saanut terveyden edistämistyön Keski-Suomen tunnustuspalkinnon. Joutsassa on toiminut toukokuusta 1998 lähtien eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta, joka muutettiin vanhusneuvostoksi helmikuusta 2003 alkaen. Puheenjohtajana toimii tällä hetkellä Veikko Laastola. Hän otti vastaan tunnustuspalkinnon maanantaina Jyväskylässä järjestetyssä seminaarissa yhdessä perustajajäseniin kuuluvan Toini Rantalan sekä terveyskeskusta edustaneen Jorma Lukkarisen kanssa.
Tunnustuspalkinnoksi vanhusneuvostolle luovutettiin valtiosihteeri Terttu Savolaisen toimesta kunniakirja sekä taidelasilautanen.
– Arvostamme tätä suuresti. Aika moni muu toimia jäi selkämme taakse, kun juuri meidät katsottiin tunnustuksen arvoiseksi, kiittää Laastola.
Vanhusneuvosto ja sitä ennen neuvottelukunta tunnetaan vahvoina paikallisen terveystyön puolestapuhujina. Työssä on ollut keskeistä tukea ikäihmisten hyvinvointia ja terveyttä. Toiminnat on suunnattu kaikille ikäihmisille avoimina tilaisuuksia, vaikka toimintaa koordinoivatkin eläkeläisjärjestöt.
Keski-Suomen vanhusväestön määrä lisääntyy, kuten Luhangan esimerkki naapurissa osoittaa. Vanhusneuvoston toiminnassa korostuu ikääntyvän väestönosan hyvinvoinnin tukeminen, omasta terveydestä huolehtiminen sekä tärkeänä osa-alueena sosiaalisten suhteiden ylläpito. Näin estetään tehokkaasti syrjäytymistä ja vetäytymistä sekä kotona pärjäämistä mahdollisimman pitkään.
Kunnallisella tasolla vanhusneuvosto ottaa aktiivisesti kantaa esteettömän ympäristön luomiseen liikuntarajoitteisille sekä palvelujärjestelmän toimivuuteen. Kaikissa viime vuosien rakennushankkeissa vanhusneuvostolta on kysytty näkemys heidän kannaltaan. Esimerkkinä tästä voi mainita liikuntahallin suunnittelun.
– Joutsan kuntaa täytyy kehua heidän suhtautumisestaan vanhusneuvoston aloitteisiin. Esimerkiksi nyt tekninen lautakunta vie eteenpäin ehdotustamme penkkien lisäämiseksi Joutsan taajaman katukuvaa. Uskon, että penkkien määrää todellakin lisätään kevään koitettua, kertoo Laastola.
Vanhusneuvosto on muun toiminnan ohella kunnostautunut erilaisten tilaisuuksien ja tapahtuminen järjestäjänä. He ovat ideoineet apuvälinenäyttelyn, jossa korostettiin liikunnan merkitystä, olivat mukana terveysmessuilla ja kartoittivat ikäihmisille suunnattuja liikuntapalvelua. Viimeksi mainittu piti sisällään ladut, vesijumpat, kuntosaliohjauksen, kävelytestit ja sauvakävelyopastuksen. Liikenne- ja paloturvallisuudesta on niin ikään järjestetty tilaisuuksia.
Virkistyspäivillä korostuvat sosiaalinen kanssakäyminen, hengellinen toiminta ja osallistuminen erilaisiin toimintakykyä säilyttäviin peleihin. Pekkasiin kokoontui näissä merkeissä peräti 100 varttunutta viime kesänä. Erilaisilla asiantuntijaluennoilla on puhuttu terveydestä ja muistin häiriöistä.
Tulevasta toiminnasta on mainittava ikäihmisille suunnattavan ajokurssin järjestäminen Ratakeskukseen.