Joutsan uusi jätevedenpuhdistamo otettiin koekäyttöön maanantaina iltapäivällä, kun Leivonmäeltä tulevia jätevesiä alettiin johtaa vanhojen lammikkopuhdistamojen sijasta uuteen puhdistamoon.
Kuluvan viikon aikana myös joutsalaisten jätevedet aletaan ohjata uuteen puhdistamoon ja puhdistamon biologista prosessia ryhdytään saattamaan toimintaan. Uusi puhdistamo on mitoitettu noin 900 kuution jätevesimäärälle vuorokaudessa, tosin ainakin aluksi todellinen määrä on pienempi.
Myös Angesselkään johtava puhdistamon purkuputki on valmistunut ja puhdistetut jätevedet johdetaan jatkossa keskemmälle järveä syvänteeseen.