Säteilyturvakeskuksen (STUK) järjestämät radontalkoot kiinnostavat Joutsan seutukunnan asukkaita. Alueelta tilattiin määräaikaan mennessä yhteensä 210 mittausta. Määrä on yllättävän suuri, sillä alueella oli varauduttu korkeintaan noin 150 mittauksen suorittamiseen.
Mittaukset toteutetaan kaikissa mukaan ilmoittautuneissa kiinteistöissä. Ilmoittautuneille jaetaan tammikuun 16. päivästä lähtien radonnäytepurkkeja.
Mittausten tuloksia voidaan odottaa huhtikuussa. Asiakkaat saavat kiinteistökohtaiset tulokset ja tarvittaessa korjauskehotukset ja ohjeet korjauksien suorittamiseen.