Järvi-Suomen Energia Oy aikoo uusia 110 kV johtoa Kangasniemen ja Joutsan välille. Työ tehdään kahdessa vaiheessa. Ensiksi uusitaan Kälän ja Joutsan välinen 13,7 kilometrin osuus, tämän osuuden on määrä valmistua huhtikuun lopulla 2006. Kangasniemi-Kälä osuus on tarkoitus uusia 2006-2007 talvella. Työt ovat alkamassa näinä päivinä.
Johdon uusintaan on syynä entisen johdon huono tekninen kunto, johtimien mitoituksen jääminen pieneksi tarvittaville siirtotehoille sekä johdon soveltumattomuus tukemaan nyt syksyllä valmistunutta Kälän sähköasemaa.
Uusittava johto rakennetaan samaan johtoaukkoon, missä nykyinenkin pois purettava johto sijaitsee. Näin uutta metsää ei tarvitse raivata uuden johdon takia.
Johtoaukon raivausleveys pysyy entisellään 26 metrissä. Lisäksi molemmin puolin jäävät 10 m levyiset reunavyöhykkeet, joissa puuston pituus on rajoitettu. Tällä varmistetaan, että puita ei pääse kaatumaan johdolle. Uuden johdon pylväät ovat rakenteeltaan kaksijalkaisia puuporttaalipylväitä, jotka tulevat betonisten perustuksien varaan ja tuetaan haruksin.