Luhangan kunta on päättänyt osallistua Leivonmäen, Kangasniemen ja Joutsan kuntaliitosselvitykseen tarkkailijajäsenenä, mikäli kyseiset kunnat hyväksyvät järjestelyn. Kuntaliitosselvityksen tarkkailijoina toimisivat Luhangan osalta kunnanjohtaja Reijo Urtti ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Aulis Tammisto.
Luhangan kunnanhallitus on aiemmin todennut, että erillistä selvitystä kuntien yhdistämisestä ei tarvita, vaan kunta- ja palvelurakenneuudistus vastaa yhdistymiseen liittyviin kysymyksiin. Tarkkailijajäseneksi selvitykseen kuitenkin halutaan lähteä, jotta kunta pysyy tilanteen tasalla yhdistymiskuvioissa. Lisäksi Kangasniemen, Leivonmäen ja Joutsan yhdistysmisselvityssopimuksessa todetaan muun muassa, että Luhanka on kytketty mukaan selvitykseen.
Luhangan kunnanhallitus nimesi kokouksessaan myös työryhmän, joka laatii kunnan kannanoton kunta- ja palvelurakenneuudistukseen. Työryhmässä ovat mukana kunnanvaltuuston ja –hallituksen puheenjohtajista sekä kunnanjohtaja ja sosiaalijohtaja. Työryhmä laatii kannanottonsa siten, että sitä voidaan käyttää sekä seutukunnallisen työryhmän työskentelyssä että kommenttina Keski-Suomen liitolle aiheesta.