Hämeenlinnan hallinto-oikeus on kumonnut Rutalahden yleiskaavan. Kaavasta valittanut leivonmäkinen maaomistaja katsoi jääneensä paitsi tilalleen kuuluvaa rakennusoikeutta. Oikeus oli samaa mieltä ennen joulua annetussa ratkaisussa. Leivonmäen valtuusto hyväksyi kaavan 18.5.2004.
Perusteluissa oikeus totesi, että se ei ole voinut puuttuvan mitoitusperusteita koskevan selvityksen johdosta voinut arvioida, onko kaikkia maanomistajia kohdeltu tasavertaisesti. Tällä viitattiin kantatilaselvitykseen, jota ei ole tehty kaava-alueella.
Rakentaminen kaavan alueella hankaloituu, sillä tästä eteenpäin rakentamista varten tulee hankkia erillinen poikkeamislupa. Kaava joudutaan käsittelemään uusiksi seuraavan vuoden aikana.