Kirkkokankaan palvelutalolle ja vanhainkodille lokakuussa tehdyssä palveluselvityksessä todettiin, että onnettomuustilanteissa ihmisiä ei ehdittäisi riittävän ajoissa pelastaa palo-osastoista. Keski-Suomen pelastuslaitos on vaatinut kuntaa esittämään asiaa koskevan korjaussuunnitelman aikatauluineen kuluvan vuoden aikana.
Kunnan tekninen osasto valmistelee parhaillaan suunnitelmia sprinkleröintilaitteistoista palvelutalolle ja vanhainkodille. Laitteistot on tarkoitus asentaa vuosina 2007 ja 2008.
Anne Parviainen