Luhangan kunnanvaltuustolle on toimitettu kuntalaisaloite, jonka aiheena ovat kuntaliitosneuvottelut Joutsan kanssa. Aloitteessa vedotaan kunnanvaltuustoon kuntaliitosneuvottelujen välittömäksi käynnistämiseksi.
Kuntalaisaloitteen allekirjoittajina on asukkaita sekä Luhangan kirkonkylältä että Tammijärveltä. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Rauno Aholan mukaan aloite ei rajaa suuntaa, johon neuvotteluja jatketaan.
Aloite oli alun perin tarkoitus käsitellä jo eilen pidetyssä Luhangan kunnanvaltuuston kokouksessa. Aloitetta ei kuitenkaan ennätetty toimittaa asialistalle, joten se tulee käsittelyyn todennäköisesti kunnanvaltuuston seuraavassa kokouksessa tammikuussa.