Leivonmäen valtuusto hyväksyi maanantain kokouksessaan pitkän tähtäimen suunnitelmia, joilta odotetaan kunnan selviytymisen vuoksi mitä melkoisinta vaikutusta lähivuosina.
Valtuusto linjasi hallituksen esityksen mukaisesti, että tällä valtuustokaudella pyritään nykyistä suurempaan alueellisen yhteistyöhön perusturvan palvelujen tuottamisessa. Terveydenhuollon menot ovat niin huimissa korkeuksissa, että jotain täytyy tehdä.
Lääkettä uskotaan löytyvän viiden kunnan perusturvaselvityksestä, johon seudun kunnat osallistuvat yksissä tuumin. Tavoitteen iskusanat ovat joustavuus ja tehokkuus. Jotain tulosta tästä on nähtävillä jo alkutalvesta.
Toinen vaihtoehto on hankkia palvelut jostain muualta. Yhteydenotto Palokan kuntayhtymään tuotti sanomaksi sen, että siellä halutaan katsoa tulos sisäministeriön kuntarakenneuudistuksesta. Kangasniemi sen sijaan voisikin tarjota lääkäriään Leivonmäelle kolmena päivänä viikossa, mutta vasta aikaisintaan vuodesta 2007 alkaen.
Näiden lisäksi nykyistä toimintamallia aiotaan kiristää kaiken tavoin tehokkaammaksi lisäämällä yhteistyötä muun muassa Huuponhovin kanssa. Pitkä toimenpidelista kirvoitti valtuutettujen kielenkannat.
Pekka Hytönen muistutti, että suuret ikäluokat eivät edes vielä ole mukana tuomassa painetta terveydenhuoltoon. Tämä tulee muistaa tulevien vuosien palveluja mitoitettaessa.
Kaikkeen edellä mainittuun liittyy kiinteästi suunnitelma talouden tasapainottamisesta. Kertynyttä kattamatonta alijäämää on miljoona euroa ja lainoja lähes kolme miljoonaa euroa. Asiasta on laadittu suunnitelma, joka nyt sinetöitiin toteuttamista varten. Valtuutettu Kalevi Fredin uskoi suunnitelmaa kommentoidessaan, että parhaiten kunta saa tuloja parin seuraavan vuoden aikana kiinteistöjä myymällä.
Vuoden 2006 budjetti ja talous- ja toimintasuunnitelmat vuosille 2006-2008 hyväksyttiin niin ikään. Vuosikate tulee jäämään miinusmerkkiseksi 91.000 euroa. Budjettia luonnehdittiin realistiseksi. Hyvä merkki on, että veropuolen tulot ovat pienoisessa nousussa. Yhteisöveron saralla UPM:n saha on avainasemassa.
– Ei ole muuta keinoa kuin saada tämä budjetti pitämään, ettei alijäämä kasvaisi, painotti kunnanjohtaja Merja Ristikangas.
Valtuusto päätti siirtää maa-aineslupien valvonnan tekniseltä toimelta maaseututoimelle ja Jukka Partaselle. Kunta huolehtii viranomaisena maa-ainesten oton lupaehtojen valvonnasta ja maiseman jälkihoidosta.
Kivisuon-Selänpohjan vesihuoltohankkeelle myönnettiin lupa 77.000 euron rahaan käytettäväksi kolmannen vaiheen tarvikehankintoihin.