Joutsalaiset urheiluseurat Joutsan Voimistelu ja Liikunta ry sekä Voimistelu-, urheilu- ja raittiusseura Flanels ry toivovat uusia pelisääntöjä kunnan avustusten jaolle. Seurat ovat tehneet vapaa-aika- ja sivistyslautakunnille yhteisen aloitteen yhdistysten avustuskäytänteiden uusimiseksi.
– Uusimista varten tulee perustaa toimikunta, jossa on riittävästi asiantuntijuutta sekä paikallisen seuratuntemuksen että talousasioiden saralta. Oleellisena osana uudistamisprosessia on oltava myös seurojen kuuleminen. Näkemyksemme mukaisesti kunnassa tulisi siirtyä käytäntöön, jossa yksi toimielin vastaisi sekä liikunta-, nuoriso- että kulttuuritoimen yhdistysten avustuksista, todetaan seurojen puheenjohtajien Tiina Tuukkasen ja Pekka Huikon allekirjoittamassa aloitteessa.
Seurat katsovat, että myös veloitukseton tai alle markkina-arvon oleva kunnalta saatava työpanos sekä kunnan suora sponsorointi on rinnastettava normaaliin avustustoimintaan. Vaihtoehtoisesti edellä mainitut tulee saattaa kaikkien seurojen yhtäläisesti saataviksi.
Jovoli ja Flanels korostavat, että aloite ei ole kuntaa tai muita yhdistyksiä kohtaan esitettyä kritiikkiä.
– Tarkoituksenamme on käynnistää prosessi avustustenjaon uudistamiseksi, jotta Joutsa saisi maksamilleen avustuksille mahdollisimman suuren hyödyn ja että ne jakaantuisivat oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti eri toimijoiden välille, toteavat seurojen puheenjohtajat.
Aloitetta seurat perustelevat muun muassa sillä että yhdistysten verokohtelu saattaa tulevaisuudessa muuttua arvaamattomastikin. Seurat myös arvioivat, että uuden liikuntahallin mahdollinen maksullisuus tuo muutoksia seurojen varojen tarpeeseen.
Jovoli ja Flanels korostavat, ettei tällä hetkellä ole selkeitä mittareita seurojen vertailemiseksi.
– Lautakunnat jakavat avustukset harkintansa ja yhdistysten jättämien hakemusten perusteella. Jako yleis- ja kohdeavustusten välillä on epäselvä. Näin ollen on selvästi nähtävissä, että avustusten jaossa perinteet ja yhdistysten vuosien varrella saavuttama yhteiskunnallinen asema saavat suuremman merkityksen kuin yhdistyksen harjoittama oikea toiminta, todetaan aloitteessa.
Nykyisessä jakotavassa nähdään puutteena myös se, ettei erilaisten projektien tai yleisötapahtumien rahoitukselle ole kanavaa.
– Onkin nähtävissä, että hakijatahosta riippuen kunnan suhtautuminen tapahtumiin ja projekteihin vaihtelee erittäin suuresti ja on ilmeistä, että seurat eivät siten saavuta tasa-arvoista asemaa toisiinsa nähden, arvioidaan aloitteessa.