Joutsan kunta aikoo ryhtyä maksamaan muualla opiskeleville, mutta virallisen kotipaikkansa Joutsassa säilyttäville nuorille kotipaikkatukea. Alustavana suunnitelmana on, että tukea voitaisiin maksaa alkuvuodesta 2007 alkaen niille korkeakouluopiskelijoille, jotka ovat opiskelleet muualla ja pitäneet kirjansa Joutsassa. Tuen määräksi on suunniteltu 250 euroa lukuvuodessa.