Joutsa ja Kangasniemi hakevat tosissaan syvällistä yhteistyötä, mutta kuntaliitoksesta kunnat eivät ole kiinnostuneita. Joutsan kunnanhallitus käsitteli maanantaina kuntien yhteistyömalleista laadittua ehdotusta. Vahvimpana vaihtoehtona pidetään niin sanottua kuntaparimallia, jossa kunnat olisivat itsenäisiä, mutta sopisivat keskenään tehtävien jaosta.
Esimerkiksi Joutsa voisi ottaa hoitaakseen molempien kuntien sivistystoimen ja Kangasniemi puolestaan hoitaisi molempien perusturvapalveluja. Mallissa kunnat ostaisivat toisiltaan palveluja, tosin elinkeinotoimi halutaan molemmissa kunnissa säilyttää itsenäisenä.
Mikäli hankkeeseen ryhdytään, voitaisiin suunnittelu tehdä ensi vuoden aikana ja käytäntöön malli voisi tulla jo vuoden 2007 alusta lukien