Joutsan virastotalon verotoimissa tehty hometutkimus on valmistunut. Tutkimuksen mukaan verotoimiston käytävän akustolevyistä ja kattoikkuna-aukon seinän pintarakenteen materiaaleista otetuissa näytteissä esiintyi vain vähäisissä määrin kosteusvaurioindikaattoreita.
Löytyneiden mikrobien määrä on todella niin pieni, että näytteiden analyyseissä todetaan mikrobipitoisuuksien ja -lajistojen olevan normaaleja. Raportin johtopäätöksessä sanotaan, että näytteiden perusteella ei voida tehdä suoraa johtopäätöstä siitä onko löytyneillä mikrobeilla suoraa vaikutusta verotoimiston puolen sisäilmaan.
Viitearvojen mukaan home- ja hiivasieni-itiöpitoisuuden materiaalissa on oltava vähintään 10.000 cfu/gramma tai aktinobakteeri-itiöpitoisuuden vähintään 500 cfu/g, jotta viljelytulos viittaisi kasvustoon tutkitussa materiaalissa. Aktiivisen bakteerikasvuston raja on 100.000 cfu/g. Yksikkö cfu/g tarkoittaa pesäkkeen muodostavaa yksikköä materiaaligrammaa kohden.
Näytteessä 2 (kattoikkunan vanha kosteusvaurio) oli homevaurioon viittaavaa mikrobia 50 cfu/g. Näytteessä 3 (akustolevy katosta) vastaava lukema oli 236 cfu/g. Näytteestä 1 ei homemikrobeja löytynyt.
Lisäksi näytteistä löytyi muitakin mikrobeja ja bakteereja, mutta raja-arvot eivät olleet vaarassa ylittyä. Silti homealtistusta ei voi kokonaan sulkea pois herkkien ihmisten kohdalla, jotka voivat reagoida pieniinkin määriin. Nyt valmistuneen tutkimuksen valossa vanhojen homevaurioiden huolellisen korjauksen pitäisi poistaa ongelma.
Virastotalossa aiotaan edelleen tehdä koko rakennuksen laajuinen hometutkimus piakkoin. Virastotaloa hallinnoivan kiinteistöyhtiön puheenjohtaja Reijo Hamina on tyytyväinen tietoon.
– Pahin ei sitten onneksi toteutunutkaan, vaikka sitä hieman odoteltiin ja pelättiinkin. Silti tämä ei pelasta kuntaa remontin ja peruskorjauksen tekemiseltä, minkä tarve on ilmeinen tässä rakennuksessa, kommentoi Hamina.