Joutsan kunnanhallitus veti pois esityslistalta Oravakiven asemakaavan hyväksymisen. Tähän oli syynä ympäristökeskuksen lausunto asemakaavaehdotuksesta. Lausunnossa nimittäin todetaan, että koko keskustaajaman alueelle vireillä olevat yleiskaavat sekä kirkonkylän että Karimäki-Oravakivi väliltä tulisivat olla vähintään ehdotusvaiheessa ennen Oravakiven asemakaavan hyväksymistä.
Kunta aikoo käydä keskusteluja tästä lausunnosta, sillä kyseiset kaavat ovat niin alkutekijöissään, etteivät ne ehdi mitenkään samaan vauhtiin ABC-aseman rakentamiseen tähtäävän Oravakiven asemakaavan kanssa.