Vuoden 2004 verotustietojen mukaan seutukuntamme kymmenen hyvätuloisimman henkilön keskimääräinen todellinen veroprosentti on 38. Verotus on tämän ryhmän osalta hieman kiristynyt, sillä vuotta aiemmin vastaava veroprosentti oli 35.
Joutsan Seutu listasi verohallituksen tiedoista kymmenen henkilöä tai kuolinpesää, jotka ansaitsevat seudulla eniten ansio- ja pääomatuloja yhteensä. Kärkikymmeniköstä kahdeksan on joutsalaisia, yksi luhankalainen ja yksi leivonmäkinen. Eniten ansainneiden listalla on kaksi kuolinpesää. Naisia joukkoon mahtuu vain yksi (vuonna 2003 kaksi).
Kärkikymmenikön vuositulot vaihtelivat vajaasta 120.000 eurosta vajaaseen 400.000 euroon. Tulot olivat selkeästi kasvaneet, sillä vuonna 2003 kymmenen isotuloisimman tulohaitari ulottui 100.000 eurosta 240.000 euroon.
Veroja kärkikymmenikön jäsenet maksoivat 34.000–177.000 euroa (vuonna 2003 30.000–96.000 euroa). Ansio- ja pääomatulojen toteutunut veroprosentti vaihteli 27 prosentista 45 prosenttiin (29–45 %).
Kymmenen hyvätuloisinta seutukuntalaista ansaitsi vuonna 2004 yhteensä 1,89 miljoonaa euroa (1,62 Me). Veroja he maksoivat yhteensä 712.000 euroa (573.000), jolloin tämän joukon keskimääräiseksi veroprosentiksi muodostui 38 prosenttia.

Yritysten seutukunnallisessa kärkikymmenikössä oli vuoden 2004 verojen perusteella kahdeksan joutsalaisyritystä ja kaksi luhankalaisyritystä. Luhankalaisten määrä kärjessä lisääntyi, sillä vuoden 2003 verojen perusteella kymmenen kärjessä oli yksi luhankalainen yritys. Leivonmäkeläisiä yrityksiä seudun kymmenen isoimman veronmaksajan listalla ei ole.
Yritysrakenne on hieman muuttunut kärkikymmenikössä. Vuoden 2002 listalla rakennus- ja urakointifirmoja oli seitsemän, vuoden 2003 listalla neljä ja vuoden 2004 listalla viisi. Teollisuuteen ja valmistukseen laskettavia yrityksiä oli viime vuoden veronmaksajien kärjessä kolme ja muita yrityksiä kaksi.
Yrityspohja on edelleen viime vuoden verotietojen mukaan varsin kapea Luhangassa. Luhangassa veroa maksavia yrityksiä oli viime vuonna viisi.
Seutukunnan kymmenen parasta veronmaksajayritystä tekivät verotettavaa tulosta yhteensä hieman yli kaksi miljoonaa euroa ja maksoivat 29 prosentin verokannan mukaisesti veroja yhteensä reilut 576.000 euroa eli huomattavasti vähemmän kuin seutukunnan kymmenen hyvätuloisinta yhteensä.