Polar Mining Oy Outokummusta on tehnyt kaivosvaltauksia Luhangasta. Kaivosrekisteriin on merkitty 27.10. neljä eri valtausta pääasiassa Lempään kylän alueelta. Valtaaja otaksuu alueella olevan kultaa. Kaivospiirin määräämistä eli lupaa kaivoksen perustamiseen on haettava kirjallisesti kauppa- ja teollisuusministeriöltä viimeistään 27.10.2010, johon saakka valtaukset ovat voimassa. Valtaukset pitävät sisällään 362 hehtaaria yhteensä noin 40 tilan alueelta.