Joutsan säiliöonnettomuuspaikan jälkihoito on siirtynyt Keski-Suomen ympäristökeskuksen vastuulle. Ympäristökeskuksen rakennuttamispäällikön Aimo Ruokankaan mukaan alan konsultti tekee ensin paikan päällä selvityksen ja ympäristökeskus harkitsee sen perusteella, onko maamassojen vaihtoon vielä aihetta.
Arvioiden mukaan maahan valunut polttoaine on pysynyt melko rajatulla alueella, eikä sitä ole päässyt valumaan Angesselkään.
Jo kaivettuihin keräyskuoppiin tihkuvaa polttoainetta imetään päivittäin pois. Tielaitos uusii vaurioituneen päällysteen onnettomuuspaikalla.
– Paikan tarkkailua jatketaan joka tapauksessa ainakin kevääseen asti. Silloin näkee, tuleeko maasta esiin vielä polttoainetta. Sitä ennen ei asialle voi panna pistettä, painottaa Ruokangas.