Lasten päivähoidossa Joutsassa on tarve lisätä perhepäivähoitajien määrää ainakin yhdellä. Tammikuun alkuun mennessä uusia lapsia on ilmoitettu päivähoitoon kuusi henkeä. Näiden lisäksi vielä yhden tulo on epävarmaa.
Tarve palkata lisää perhepäivähoitajia tuntuu nurinkuriselta, sillä viime vuonna heidän lukumääräänsä vähennettiin siirroilla toisiin tehtäviin muun muassa kouluavustajiksi. Päivähoitoa tarvitsevien lukumäärää on kuitenkin hankala ennustaa ja nyt tilanne on tämä.
Perhepäivähoidossa on tätä nykyä 44 lasta ja Röllissä 47 lasta. Röllin nuorista 20 on esikoululaisia. Hoitopaikat ovatkin nyt tupaten täynnä. kunnalla on palkkalistoillaan kymmenen perhepäivähoitajaa sekä lisäksi yksi tarvittaessa viikonloppuja tekevä perhepäivähoitaja.