Joutsan kunnanhallitus on päättänyt antaa vuosien 2006 ja 2007 Joutopäivien valmistelun ja toteutuksen kunnan elinkeinotoimen eli käytännössä elinkeinojohtaja Eero Aholan vastuulle. Päätöksessä ei varsinaisesti oteta kantaa siihen, kuka toimii Joutopäivien festivaalipäällikkönä jatkossa.
Aiemmin Joutopäivien järjestelyt ovat olleet kunnan sivistystoimen puolella ja sivistystoimenjohtaja Jorma Mäkinen on omassa lausunnossaan nähnyt tärkeänä, että Joutopäivien festivaalipäällikkö ei vaihtuisi liian usein. Mäkinen esittikin, että kunta sopisi festivaalipäällikön tehtävien jatkamisesta ainakin vuodelle 2006. Festivaalipäällikkönä on kahden vuoden ajan ollut Salme Satusaari.