Joutsan, Leivonmäen, Luhangan, Toivakan ja Kangasniemen yhteinen perusturvahanke polkaistiin maanantaina käyntiin laajalla seminaarilla. Käytännössä hankkeesta vastaa ulkopuolinen konsultti, jonka pitäisi ensi kevääseen mennessä esitellä kunnille selkeitä malleja perusturvan hoitoon. Tavoitteena on löytää tapoja tuottaa kuntalaisille tulevaisuudessakin hyviä palveluja, mutta tehokkaammin. Koko hanke konsulttiselvityksineen maksaa 68.000 euroa, mistä valtio maksaa 75 prosenttia.
Maanantain seminaarin puheenvuoroissa tuotiin useaan otteeseen esille, että hankekuntien nykyiset palvelut ovat aivan hyvällä mallilla. Yhteistyön tarve johtuukin lähinnä siitä, että tulevaisuudessa vanhusten osuus väestöstä kasvaa ja samalla on odotettavissa, että henkilöstöä on yhä vaikeampi saada terveyden- ja vanhustenhuoltoon.
Perusturvan yhteistyöhankkeelta odotetaankin monenlaisia ehdotuksia yhteistyön siunauksellisuudesta. Seminaarissa mainittiin esimerkkeinä yhteiset erikoistyöntekijät, yhteinen kilpailuttaminen, palvelujen tilaajaringit, seudullinen dementiakoti ja sijaispankki.