Joutsan nuorten harrastepäivillä oli mukana myös Maaseutukehitys ry. Maaseutukehityksen toiminnan ja hankkeiden esittelyn jälkeen nuorilta kysyttiin, mitä he tekisivät tonnilla nuorison ja samalla omien toimintamahdollisuuksiensa parantamiseksi.
Vastauksia tuli Maaseutukehityksen Tiina Seppälän mukaan kaikkiaan 48 kappaletta.
Kouluun liittyvinä toiveinaan nuoret esittivät muun muassa musiikkiluokan soitinten uudistamista ja laajentamista, musiikkiluokan äänieristyksen parantamista sekä koulun liikuntavarusteiden lisäämistä ja parantamista.
Liikunnallisista kehittämiskohteista esille nousivat Joutsan skeittiparkin laajentaminen, rampin rakentaminen polkupyöräilijöille temppujen tekemiseen ja kikkailuun, uimalaitoksen hyppytornien uusiminen ja lavatanssikurssi.
Musiikkiin liittyen esitettiin bändikämpälle uusien rumpujen ja kapuloiden hankintaa. Lisäksi toivottiin lisää hengailupaikkoja kuten puistoja vapaa-ajan viettoa varten sekä retkien järjestämistä keikoille tai discoihin, koska kyydin saaminen kyseisiin tilaisuuksiin on monelle nuorelle vaikeaa.