Jyväskylän käräjäoikeus on antanut tuomionsa joutsalaisten sisarusten välisestä kiinteistökaupasta. Joutsalainen nainen on tuomiolauselman perustelun mukaan saanut veljensä myymään ja luovuttamaan itselleen kiinteistön määräalan miehen kannalta äärimmäisen epäedullisesti. Kiinteistökauppa tehtiin vuonna 2001. Nainen oli valtaosin olemattomien kuittausvastikkeiden mukaisesti maksanut määräalan sovitusta 154.998 markan suuruisesta kauppahinnasta ainoastaan enintään 69.213 markkaa. Maaoikeuden tuomio vuonna 2003 totesi kaupan pätemättömäksi.
Seitsemän kuukautta kaupanteon jälkeen veljelle määrättiin edunvalvoja. Oikeus oli kuitenkin sitä mieltä, että naisen olisi jo kauppaa tehdessä pitänyt tietää, ettei veli kyennyt itsenäisesti arvioimaan kaupan merkitystä.
Käräjäoikeus päätti tapauksen täyttäneen törkeän kiskonnan tuntomerkit. Tästä ja kahdesta veljen edunvalvojana toimineeseen mieheen kohdistuneesta kunnianloukkauksesta naiselle tuomittiin seitsemän kuukauden ehdollinen vankeustuomio. Tuomion koetusaika päättyy 29.8.2007. Lisäksi vastaaja määrättiin maksamaan veljelleen selvittely- ja kaupan purkamiskuluja 1.174 euroa ja oikeudenkäyntikuluja 4.367 euroa. Edunvalvojalle hänet velvoitettiin maksamaan yhteensä 1.000 euroa henkisistä kärsimyksistä ja oikeudenkäyntikuluja 1.065 euroa. Kaupan purkautumisen vuoksi veljen on palautettava sisarelleen saamansa kauppasumma.