Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli on pyytänyt seurakuntien lausuntoa kirkkohallituksen esityksestä, mikä koskee hiippakuntarajojen muutosta. Esityksen mukaan Joutsan seurakunta kuten koko Keski-Suomikin siirtyisi aikanaan Lapuan hiippakuntaan. Hiippakuntarajatoimikunnalle aikanaan antamassaan lausunnossa seurakunta on kannattanut siirtoa.
Joutsan kirkkoneuvosto esittää valtuustolle kirkkohallituksen esityksen hyväksymistä