Leivonmäen talousarvio on menossa raskaasti pakkaselle perusterveydenhuollon menojen kasvun vuoksi. Talousarvion tähän varatuista määrärahoista oli käytetty 83 prosenttia kesäkuun loppuun mennessä.
Valtuustolta jouduttaneen hakemaan huomattavaa ylitysoikeutta terveystoimen osalta. Summat ovat niinkin huomattavia kuin 280.000 kuntayhtymää varten ja 160.000 erikoissairaanhoidon kohdalla.
Kunnanjohtaja Merja Ristikangas kertoo, että vaikutus vuosikatteeseen voi olla jopa 300.000 euroa, mutta tämä riippuu verotulojen sekä kuntayhtymän menojen kehityksestä. Kunta on myös jarruttanut kehitystä säästämällä muualta parhaansa mukaan.
– Väestön ikärakenne on sellainen, että menojen kasvu ajoittuu juuri näihin vuosiin. Ihmiset hoidetaan, mutta se rasittaa kunnan taloutta, sanoo Ristikangas.
Suurimpana ongelmana hän pitää kuitenkin sitä, ettei terveyskuntayhtymä panosta Leivonmäen terveyspalveluihin maksuja vastaavalla tavalla.