Joutsan tekninen lautakunta tulee esittämään kunnanhallitukselle MV-Laite Oy:n ja kunnan välisen rakentamissopimuksen muuttamista siten, että hallin kokonaiskustannusarvio on 1.840.000 euroa, kun alkuperäinen kustannusarvio oli 1,68 miljoonaa. Rakentamisen toteuttamiseen tarvittavan lisämäärärahan tarve on siten 158.731 euroa.
Hallin rakentamiskustannukset jakautuvat siten, että MV-laitteen hankintojen osuuden, 227.400 euron, jälkeen kunnan hankekustannuksen osuudeksi jää 1.836.600 euroa.