Joutsan kunnanhallitus on hyväksynyt Oravakiven ABC-aseman asemakaavaehdotuksen. Kaava-alueen kokonaispinta-ala on 3,45 hehtaaria. Alueelle on tarkoitus rakentaa ABC-asema nykyisen kylmäaseman tilalle.
Huoltoaseman alueelle on suunniteltu rakennettavaksi yhteensä noin 200 autopaikkaa henkilöautoille. Linja-autoille on suunniteltu 10 autopaikkaa sekä rekoille ja kuorma-autoille 13 paikkaa. ABC-asema on tarkoitus rakentaa vuoteen 2007 mennessä. Aseman arvioidaan valmistuttuaan työllistävän noin 30-35 henkeä.
Alueen kunnallistekniikka on tarkoitus rakentaa valmiiksi vuoden 2006 aikana.
Asemakaavaehdotus asetetaan yleisesti nähtäville kesän aikana.