Terveyskuntayhtymän valtuusto on hyväksynyt kuntayhtymän viime vuoden tilinpäätöksen. Kuntayhtymän toimintakulut ilman poistoja olivat noin 5.560.000 euroa. Toimintatulot ilman kuntien laskutusta olivat 1.180.000 euroa. Toimintakate oli noin 110.000 euroa. Poistojen jälkeen tilikauden tulos jäi 20.700 euroa miinukselle.
Kuntayhtymässä käytettiin investointeihin varoja viime vuonna reilut 37.000 euroa. Suurin yksittäinen hankinta oli atk-palvelimen vaihtaminen.
Yhtymävaltuusto merkitsi tiedokseen myös kuntayhtymän henkilöstökertomuksen vuodelta 2004. Varahenkilöt mukaan lukien kuntayhtymässä oli vuoden 2004 lopulla 100 vakanssia, joista viittä ei ollut täytetty. Kansanterveystyössä vakansseja oli 83, yleishallinnossa ja taloudessa 15 sekä ympäristöterveydenhuollossa kaksi. Määräaikainen henkilöstö mukaan lukien kuntayhtymän palkkalistoilla oli vuodenvaihteessa 138 henkilöä.