Suur-Savon Sähkö Oy:n kokonaan omistama Järvi-Suomen Vesi Oy on tänään tehdyllä
kaupalla ostanut 5 prosenttia Joutsan Vesihuolto Oy:n osakekannasta. Kaupan myötä
Järvi-Suomen Vesi Oy valmistelee suunnitellun vesiliiketoimintansa
käynnistämistä.

Suur-Savon Sähkön toimitusjohtaja Martti Lappalaisen mukaan tehdyllä kaupalla toteutetaan konsernin strategista tavoitetta laajentaa toimintaa sähkö- ja lämpöliiketoiminnoista myös vesihuoltoon.

Energiayhtiössä vesihuolto ja sen verkostot nähdään energiahuoltoon läheisesti liittyvänä yhdyskuntateknisenä palveluna, jonka kehittyminen energiahuollon ja sen verkostojen kaltaisiksi suuremmiksi kokonaisuuksiksi on vielä edessä.

– Näemme liiketoiminnoilla yhteisiä tekijöitä, joissa voimme saavuttaa niin vesihuoltoa kuin energiahuoltoakin hyödyntäviä synergiaetuja. Kun vesihuolto on laajenemassa haja-asutusalueille ja ylikunnallisiin yksiköihin, katsoimme ajankohdan sopivaksi lähteä vesihuollon kehitystyöhön mukaan, toteaa Lappalainen.