Suonteen venereitin kohtalo on tällä hetkellä korkeimman hallinto-oikeuden käsissä. Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi huhtikuussa antamallaan päätöksellä venereitistä tehdyt valitukset, mutta asiasta on valitettu edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen.
Valituksen on tehnyt kuusi kalastus-, osakas- ja jakokuntaa sekä yli 50 yksityishenkilöä. Valituksessa vaaditaan suunnitellun venereitin Natura-alueella kulkevan haaran poistamista Marjotaipaleen suunnalla. Valituksessa uskotaan muun muassa lintujen häiriintyvän herkillä alueilla sekä nuotanvedon muuttuvan mahdottomaksi.
Joutsan kunnanhallitus katsoi omassa lausunnossaan, että venereitti on tarpeellinen vesiliikenteen turvallisuudelle ja matkailulle. Kunnan mielestä reitistä aiheutuvat haitat eivät ole niin merkittäviä, että reitistä tulisi luopua.