Keski-Suomen Osuuspankin edustajistoon on valittu Joutsasta Alpo Sievänen (85 ääntä) ja Juha Metsänen (76) sekä Leivonmäeltä Kalevi Puttonen (71). Joutsassa ehdokkaita oli 15 ja Leivonmäellä viisi.
Keski-Suomen Osuuspankin edustajiston vaali käytiin postiäänestyksenä 16.-27.5.2005. Pankin edustajistoon valittiin yhteensä 79 edustajaa 4 vuotta kestäväksi toimikaudeksi. Äänioikeutettuja olivat pankin omistajajäsenet, joista jokaisella oli vaalissa yksi ääni. Äänioikeutetuista 36,2 % käytti ääntään.