Leivonmäen kunnanhallitus on hyväksynyt Kivisuon vesihuoltohankkeen jatkamisen 2. ja 3. vaiheen osalta. Lisäksi päätettiin, että 3.vaiheen tarvikehankintaa varten järjestetään uusi tarjouskilpailu, jonka tekninen johtaja valmistelee.
Leivonmäen kunta ja Keski-Suomen ympäristökeskus ovat allekirjoittaneet 23.5.2005 sopimuksen Kivisuon vesihuoltohankkeen 2. ja 3. vaiheiden runkolinjan rakentamisesta. Kunta vastaa tarvikehankinnoista ja ympäristökeskus vesi- ja jätevesirunkolinjan rakentamisesta. Näiden kahden rakennusvaiheen kokonaiskustannusarvio 330.000 euroa, josta kunnan osuus 155.000 euroa.