Joutsan väkiluvun kehitys näyttää kohtalaisen valoisalta. Tilastokeskuksen tietojen mukaan Joutsan väkiluku kasvoi tammi-huhtikuussa kymmenellä hengellä. Leivonmäellä väestö sen sijaan väheni alkuvuoden aikana viidellä ja Luhangassa kuudella, joten koko seudun väkimäärä laski yhdellä.
Tarkka tilasto löytyy Joutsan seudun nettisivuilta Extra-linkin takaa.