Keski-Suomen ympäristökeskus on tehnyt päätöksen EU-rahoitteisen Selänpohjan–Kivisuon vesihuollon jatkohankkeen rahoituksesta. Ympäristökeskus on osoittanut hankkeelle EU-rahoitusta yhteensä 175 000 euroa, mikä on 53 % jatkohankkeen 330 000 euron kokonaiskustannuksista.
Hanke kuuluu Keski-Suomen maakunnan tavoite 2 -ohjelmaan. Rahoitus on myönnetty Euroopan aluekehitysrahaston kautta tulevasta määrärahasta sekä maa- ja metsätalousministeriön kansallisesta rahoitusosuudesta. Koko Selänpohjan–Kivisuon vesihuoltohanke toteutetaan vuosina 2004–2006 ja sen kokonaiskustannusarvio on 546 500 euroa. Hanke toteutetaan valtion vesihuoltotyönä.
Hankekokonaisuus käsittää vesihuollon järjestämisen Leivonmäen keskustasta Kivisuon ja Selänpohjan alueelle. Tarkoituksena on turvata Leivonmäen kansallispuistoon ja Kivisuon alueeseen liittyvien palvelujen ja yritysten vesihuolto ja jätevesien asianmukainen käsittely sekä samalla huolehtia alueen haja-asutuksen vesihuollon järjestämisestä.
Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa rakennettiin runkoviemäri Leivonmäeltä Harjunlahteen, jonne on jo vesijohto. Jatkohankkeessa rakennetaan runkoviemäri ja -vesijohto Harjunlahdesta Kivisuolle, josta runkojohdot jatketaan Selänpohjaan kansallispuiston opastustoimintojen alueelle.