Leivonmäen kunta toivoo, että tulevaisuudessa Nelostien linjausta muutettaisiin kulkemaan Leivonmäen kirkonkylän kohdalla nykyistä lännempää. Tämä tielinjaus tulisi kunnan mielestä ajankohtaiseksi, kun Lusi-Vaajakoski -väli muutetaan niin sanotuksi jatkuvaksi ohituskaistatieksi noin 10–20 vuoden sisällä.
Kunnan mielestä läntisempi linjaus vähentäisi tiemelua kirkonkylässä ja olisi muutenkin helpompi toteuttaa muun muassa liittymien kannalta. Nykyinen Nelostie jäisi tulvan valtatien rinnakkaistieksi. Kunnan tiekannanotto sisältyy maakuntakaavasta annettuun lausuntoon.