Museovirasto on jakanut yhteensä 521 000 euron määrärahan käytettäväksi museoiden harkinnanvaraisiin avustuksiin. Avustusta sai myös Luhangan Peltolan mäkitupalaismuseo, jolle myönnettiin 3.600 euroa museorakennusten korjaukseen.
Avustusta myönnettiin 142 museolle. Kokonaissummasta poikkeuksellisen suuri osuus, 47 %, myönnettiin museorakennusten korjauksiin. Museoiden kokoelmien luettelointiin, hoitoon, järjestämiseen ja varastointiin myönnettiin 37 % avustussummasta. Perusnäyttelyiden uusimiseen ja laajentamiseen osoitettiin hieman yli 11 %.
Määrärahasta 220 000 euroa myönnettiin ammatillisten museoiden innovatiivisiin hankkeisiin. Tuettujen hankkeiden tavoitteena on ensisijaisesti museoiden saavutettavuuden kehittäminen, monikulttuurisuuden ja suvaitsevaisuuden edistäminen tai nuorten ja lasten saattaminen kulttuuri- ja luonnonperinnön piiriin.