Kirkkohallitus on päättänyt eilisessä kokouksessaan liittää Luhangan seurakunnan Joutsan seurakuntaan vuoden 2006 alusta lukien. Samalla lakkaa Luhangan seurakunta itsenäisenä seurakuntana. Luhangan seurakunnan omaisuus siirtyy Joutsan seurakunnalle, joka vastaa Luhangan seurakunnan veloista ja muista velvoitteista.
Luhangan kirkkoherran ja kanttorin virat lakkautetaan ensi vuoden alusta lukien. Viroissa ei tällä hetkellä ole vakinaisia viranhaltijoita. Luhangan seurakunnan viranhaltijoiden ja työntekijöiden siirtämisestä päättää kirkkovaltuusto. Heidät tulee siirtää soveltuviin tehtäviin Joutsan seurakunnassa.
Laajentuvan Joutsan seurakunnan kirkkovaltuusto muodostetaan uusia vaaleja toimittamatta. Vapaaehtoisia rahastoja, jotka on perustettu määrättyjä tarkoituksia varten tai lahja- ja testamenttivaroin, käytetään edelleen niiden tarkoitusten ja ehtojen mukaisesti.
Luhangan ja Joutsan kirkkovaltuustot päättivät kokouksissaan tammikuussa esittää seurakuntajaon muuttamista. Joutsan seurakunnan jäsenmäärä oli vuoden 2004 lopussa 3.719 henkilöä ja Luhangan seurakunnan jäsenmäärä 818 henkilöä.