Nelostien kunnostussuunnitelmat Joutsan-Toivakan väliltä tuodaan kansalaisten kommentoitaviksi tulevana syksynä. Tielaitos julkisti tällä viikolla toiminta- ja taloussuunnitelmansa. Nelostien kunnostaminen sisältyy valtion suunnitelmissa vuoden 2007 loppuun mennessä aloitettaviin töihin.
Nyt suunnitteilla olevalla Lusi-Vaajakoski -välin kunnostushankkeella rakennetaan muun muassa tielle ohituskaistoja noin viiden kilometrin välein. Tielaitoksen pitkän tähtäyksen suunnitelmissa on, että Lusi-Vaajakoski -väli olisi niin sanottu jatkuva ohituskaistatie vuoteen 2025 mennessä.
– Joutsan-Toivakan välin suunnittelu on alkamassa ja kansalaisten nähtäville suunnitelmia tuodaan kesälomien jälkeen. Joutsan kirkonkylän kohdalla kunta on aloittamassa yleiskaavoitusta, jossa tullaan huomioimaan myös vuoden 2025 suunnitelmat, kertoo tiejohtaja Seppo Kosonen.
Lähivuosina toteutettava kunnostus ei vielä aiheuta suuria muutoksia liittymiin, mutta pitkän tähtäyksen suunnitelman toteutuminen johtaa aikanaan isoihin liittymämuutoksiin Joutsankin kohdalla.