Keski-Suomen ympäristökeskus on myöntänyt kuluvalle vuodelle yhteensä 834.000 euroa vesihuoltoavustuksia. Kaikki avustukset myönnettiin haja-asutusalueilla toteuttaviin vesihuoltohankkeisiin.
Leivonmäeltä avustusta saa Kivisuon vesiosuuskunta, joka parhaillaan rakennuttaa vesi- ja viemäriverkostoa. Myönnetty avustus on 20 prosenttia kustannuksista, korkeintaan 58.000 euroa. Joutsassa ja Luhangassa ei ole tänä vuonna avustettavia kohteita.
Kaikkiaan avustuksia myönnettiin 13 vesiosuuskunnalle. Avustussummat vaihtelivat 16.000–150.000 euroon.