Suonteen metsänhoitoyhdistys selvittää yhteistyö- ja yhdistysnäkymiä naapuriyhdistysten kanssa tulevaisuuden varalta. Mitään erityistä pakkoa fuusioitumiseen ei ole, joten valtuuston kevätkokouksen kannanotot olivat toistaiseksi varovaisia.
Fuusion pohtiminen alkoi puolitoista vuotta sitten, jolloin valtuusto otti kantaa suuntaankin asettaen Itä-Hämeen ensimmäiselle sijalle. Valtuusto valtuutti hallituksen käymään neuvotteluja kaikkien naapuriyhdistysten kanssa sekä kuulemaan ja informoimaan metsänomistajia. Selvitettäviä asioita ovat yhdistysten talous, perittävät maksut ja toiminnan taso. Saatavan tiedon perusteella seuraavissa valtuuston kokouksissa tehdään tilannearvio toimenpiteistä.