Kirkkohallitus on myöntänyt Leivonmäen seurakunnalle 34.500 euroa kehittämisavustusta. Summa jakautuu vuosille 2005-2008. Kehittämisavustuksen saamisen perusteena oli naapuriseurakunnan kanssa tehtävä yhteistyö. Tämän vuoden alusta lähtien Leivonmäen diakonissa Tuija Emaus-Etindell on työskennellyt Luhangan seurakunnan palveluksessa kaksi päivää viikossa.