Keski-Suomen ympäristökeskus on myöntänyt Leivonmäen kunnalle EU:n aluekehitysrahaston EAKR:n varoja ja kansallista rahoitusosuutta yhteensä 49 000 euroa Leivonmäen luontokeskuksen toiminnallisen ja taloudellisen toteutettavuuden selvittämiseen. Selvitystyön kokonaiskustannukset ovat 70 000 euroa ja työ tehdään vuoden 2005 loppuun mennessä. Leivonmäen kunnan lisäksi hankkeen rahoitukseen osallistuvat Joutsan, Toivakan ja Kangasniemen kunnat.
Selvityksen tuloksena syntyy asiakirja, jossa on asiakasryhmien, palvelujen ja toimintojen määrittely sekä esitys luontokeskuksen sijaintipaikaksi, tarpeelliset mitoitukset ja sijoituspaikkasuunnitelma. Lisäksi kartoitetaan hallinto- ja toimintamallin sekä rakentamisen ja ylläpidon vaihtoehdot. Kuluvan vuoden lopussa on selvillä myös hankkeen eteneminen ja seuraavien vaiheiden prosessikuvaus.
Marraskuussa 2004 perustettiin Leivonmäen luontokeskuksen neuvottelukunta, jonka puheenjohtajana toimii kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen. Luontokeskushankkeessa laadittavan selvityksen ensimmäisen vaiheen tulokset esitellään neuvottelukunnalle touko-kesäkuussa, minkä jälkeen laaditaan valitusta sijoituspaikkavaihtoehdosta toteuttamisvaiheen hankesuunnitelma talouslaskelmineen.
Hanke toteutetaan yhteistyössä projektipäällikön, ohjausryhmän, konsultin, neuvottelukunnan ja muiden sidosryhmien kanssa. Ohjausryhmään kuuluvat hallinnoijan ja kunnan edustajien lisäksi Metsähallituksen ja Keski-Suomen liiton edustajat. Hankkeen tärkeimpiin tavoitteisiin kuuluu myös luontokeskushankkeen toteuttamiseen osallistuvien tahojen sitouttaminen.