Joutsan seudun terveyskuntayhtymän toimintaa leimasi koko viime vuoden ajan jatkunut lääkäripula. Lääkäripula näkyi vastaanottoaikojen vähenemisenä, mikä vähensi suoritteiden määrää arvioidusta. Lääkäripula näkyi myös laboratorio- ja muiden toimintojen vähenemisenä.
Terveyskuntayhtymän toimintakulut kasvoivat viime vuonna 3,1 prosenttia. Henkilöstökulut kasvoivat hillitysti 3,4 prosentilla, mutta palvelujen ostot kasvoivat 13,3 prosenttia. Palvelujen hankkimiskulujen nousu selittyy pitkälti keikkalääkärimaksuilla. Tarvikemenot puolestaan vähenivät 3,3 prosentilla.
Kuntayhtymän toimintakulut ilman poistoja olivat noin 5.560.000 euroa. Toimintatulot ilman kuntien laskutusta olivat noin 1.180.000 euroa. Kokonaisuudessaan tilikauden tulos oli noin 20.000 euroa alijäämäinen.
Jäsenkuntien maksuosuudet kasvoivat kokonaisuudessaan 7,2 prosentin verran. Joutsan osuudessa oli kasvua vain 2,3 prosenttia, kun taas Leivonmäen maksuosuus kasvoi 14,6 prosenttia ja Luhangan peräti 24,9 prosenttia. Luhangan ja Leivonmäen maksuosuuksien nousu selittyy pitkälti vuodeosaston käytön kasvulla. Vuodeosastolla toimittiin ylipaikoilla lähes koko vuoden ajan, kaikkiaan hoitopäiviä kertyi 332 yli paikkamäärän.