Joutsan, Leivonmäen, Luhangan ja Toivakan kuntien yhteinen aluearkkitehti aloittaa työnsä mahdollisesti jo toukokuussa. Luhangan kunnanhallitus hyväksyi viimeisenä liittymisen aluearkkitehtitoimintaan maanantaina kokouksessaan. Arkkitehdin toimi pannaan hakuun maaliskuussa.
Valtio maksaa aluearkkitehdin kuluista puolet ja loput kustannukset jaetaan kuntien kesken niiden käyttämien palvelujen suhteessa. Aluearkkitehti työskentelee kuntien palveluksessa muun muassa maankäyttöön liittyvissä asioissa.
Valtion avustusta voi saada korkeintaan kolmeksi vuodeksi, joten myös aluearkkitehdin toimi on määräaikainen. Koko Suomessa toimii noin 40 aluearkkitehtiä.