Peltolan ja Koiravuoren omakotitaloalueen asukkaat ovat lähteneet liikkeelle hakelämpövoimalan nokipäästöjen lopettamiseksi. Joutsan Lämpö Oy:n hakelämpövoimalan päästöistä kirjelmöitiin terveydenhuollon kuntayhtymälle ensimmäisen kerran lokakuussa. Tuolloin yhtymähallitus päätti pyytää Joutsan Lämpö Oy:lta kirjallista selvitystä siitä, mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt epäkurantin polttoaineen käytön lopettamiseksi ja nokihaittojen ehkäisemiseksi.
Joutsan Lämpö on antanut selvityksen lokakuussa tapahtuneista noki- ja pölypäästöistä ja todennut, että jatkossa tullaan kiinnittämään erityistä huomiota polttoaineen laatuun, jotta se täyttäisi sovitut laatukriteerit.
Peltolan ja Koiravuoren alueen asukkaiden mukaan nokihaitat ovat kuitenkin jatkuneet tammikuussa useaan otteeseen. Viimeksi nokihaittoja havaittiin kuluvan viikon alussa.
Yhtymähallituksen mukaan tämän vuoden nokihaitat eivät ole olleet kovin runsaita, mutta varsinkin tammikuussa ne kestivät pitkään. Yhtymähallituksen mukaan lähtökohtana tulee olla, että noki- ja pölyhaittoja ei synny.
Yhtymähallitus antoikin viime kokouksessaan lausunnon, jonka mukaan polttoaineen laadun varmistusta ei voida pitää riittävänä toimenpiteenä, vaan lämpöyhtiön on ryhdyttävä tehostamaan savukaasujen puhdistusta ja varastoimaan käytettävä polttoaine katetussa tilassa, jotta polttoaineen kosteusvaihtelut vähenisivät.
Yhtymähallitus kehottaa lisäksi rakennuslautakuntaa tarkistamaan tarvittaessa lupaehtoja kyseisten haittojen poistamiseksi.
Myös Peltolan ja Koiravuoren asukkaat ovat lähestyneet rakennuslautakuntaa asiassa. Kuusi alueella asuvaa perhettä on allekirjoittanut valituksen, jossa vaaditaan hakelämpölaitoksen nokipäästöjen lopettamista.